Jiu-Jitsu-Schule Lotos e.V. Salzwedel (Verein-Symbol)
Lotos-Dojo Braunschweig (Verein-Symbol)
 
Herzlich Willkommen bei der Jiu-Jitsu-Schule Lotos e.V.


Samurai
Lotos Budo
Zurück
NameSenpai   Yvonne Graf
Mitgliedschaften Jiu-Jitsu-Schule Lotos e.V. (Salzwedel)
Jiu Jitsu International (JJI)
Renge Ryu Iaido Organisation
EMaily.graf@lotos-jiu-jitsu.de
ÄmterCo-Trainer, Kassenwert, Kinder- und Jugendwart
Abgelegte Prüfungen 3. Dan Judo
1. Dan Renge Ryu Iaido
1. Dan Renge Ryu Jiu-Jitsu