Jiu-Jitsu-Schule Lotos e.V. Salzwedel (Verein-Symbol)
Lotos-Dojo Braunschweig (Verein-Symbol)
 
Herzlich Willkommen bei der Jiu-Jitsu-Schule Lotos e.V.


Samurai
Lotos Budo
Zurück
NameSenpai   Peter Lyga
Mitgliedschaften Jiu-Jitsu-Schule Lotos e.V. (Salzwedel)
Jiu Jitsu International (JJI)
Renge Ryu Iaido Organisation
Ämter Pressewart Jiu-Jitsu und Iaido
Abgelegte Prüfungen 1. Dan Renge Ryu Iaido